บทความ

บทความเกี่ยวกับความปลอดภัย

ที่อับอากาศ

ที่อับอากาศ

“ที่อับอากาศ” เป็นสถานที่ซึ่งมีอันตรายและอาจทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตได้  หากไม่มีความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

โรคหัวใจ

อาการโรคหัวใจ

สัญญาณเตือนอันตรายอาการของโรคหัวใจ