บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรบหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค เลขทะเบียนจป. 64-009

หลักสูตรอบรม Online Training

หลักสูตรวันที่จัดอบรมประเภทการจัดอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

(ไม่รวมvat 7%)

จป.บริหาร19-20 สิงหาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค26-28 สิงหาคม 2564ออนไลน์2,500 บาท
จป.หัวหน้างาน8-9 ตุลาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร21-22 ตุลาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค28-30 ตุลาคม 2564ออนไลน์2,500 บาท
จป.หัวหน้างาน3-4 ธันวาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร23-24 ธันวาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค16-18 ธันวาคม 2564ออนไลน์2,500 บาท

ใบสมัครอบรม

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00 น. 
Tel : 081-588-8972, 086-757-4837
E-mail : knowledge-center@hotmail.com,          safetymaster2505@gmail.com, kaewlib2532@gmail.com
Line : kaewnopakaow, Tachat01
Facebook : Safetymaster   

ที่อยู่

189/4 หมู่บ้านบดินทร 4 ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 9/1 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510