บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรบหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค เลขทะเบียนจป. 64-009

หลักสูตรอบรม Public Training

หลักสูตรวันที่จัดอบรมสถานที่อบรมอัตราค่าลงทะเบียน (ไม่รวม Vat 7%)
จป.หัวหน้างาน17-18 พฤษภาคม 2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
จป.บริหาร24-25 พฤษภาคม 2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.เทคนิค27-29 พฤษภาคม 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท 
จป.หัวหน้างาน4-5 มิถุนายน 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท 
จป.หัวหน้างาน29-30 มิถุนายน 2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.บริหาร11-12 มิถุนายน 2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
จป.บริหาร18-19 มิถุนายน 2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.เทคนิค24-26 มิถุนายน 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท 
จป.หัวหน้างาน9-10  กรกฎาคม 2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
จป.หัวหน้างาน29-30  กรกฎาคม 2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.บริหาร2-3  กรกฎาคม 2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
จป.บริหาร15-16  กรกฎาคม 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท 
จป.เทคนิค22-24 กรกฎาคม 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท 
จป.หัวหน้างาน5-6 สิงหาคม  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท 
จป.หัวหน้างาน19-20 สิงหาคม  2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.บริหาร13-14 สิงหาคม  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ10-11 สิงหาคม 2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท 
จป.เทคนิค25-27 สิงหาคม  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท 
จป.หัวหน้างาน2-3 กันยายน  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท 
จป.หัวหน้างาน27-28 กันยายน  2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.บริหาร9-10 กันยายน  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท
จป.บริหาร16-17 กันยายน  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ21-22  กันยายน  2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.เทคนิค23-25 กันยายน  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท
จป.หัวหน้างาน4-5 ตุลาคม  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท 
จป.หัวหน้างาน21-22 ตุลาคม  2564The  Color Living2,000 บาท 
จป.บริหาร26-27 ตุลาคม  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท
จป.บริหาร29-30 ตุลาคม  2564The  Color Living2,000 บาท
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ14-15 ตุลาคม  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท
จป.เทคนิค4-5 ตุลาคม  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท
จป.หัวหน้างาน4-5  พฤศจิกายน  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท
จป.หัวหน้างาน11-12 พฤศจิกายน  2564The  Color Living2,000 บาท
จป.บริหาร2-3  พฤศจิกายน  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท
จป.บริหาร22-23  พฤศจิกายน  2564The  Color Living2,000 บาท
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ25-26  พฤศจิกายน  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,000 บาท
จป.เทคนิค8-10  พฤศจิกายน  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท
จป.หัวหน้างาน2-3  ธันวาคม  2564The  Color Living2,000 บาท
จป.บริหาร8-9  ธันวาคม  2564โรงแรม BAY ถ.ศรีนครินทร์2,000 บาท
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ20-21  ธันวาคม  2564สยามวิลล่า สวีท สุวรรณภูมิ2,750 บาท

หลักสูตรอบรม Online Training

หลักสูตรวันที่จัดอบรมประเภทการจัดอบรมอัตราค่าลงทะเบียน
จป.หัวหน้างาน18-19 พ.ค.2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร20-21 พ.ค. 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค27-29 พ.ค. 2564ออนไลน์2,200 บาท
จป.หัวหน้างาน8-9 มิถุนายน 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร17-18 มิถุนายน 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค23-25 มิถุนายน 2564ออนไลน์2,200 บาท
จป.หัวหน้างาน6-7  กรกฎาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร15-16  กรกฎาคม 2564ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค21-23 กรกฎาคม 2564ออนไลน์2,200 บาท

ใบสมัครอบรม

แผนอบรม Public

แผนอบรม Online

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00 น. 
Tel : 081-588-8972, 086-757-4837
E-mail : knowledge-center@hotmail.com,          safetymaster2505@gmail.com, kaewlib2532@gmail.com
Line : kaewnopakaow, Tachat01
Facebook : Safetymaster   

ที่อยู่

189/4 หมู่บ้านบดินทร 4 ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 9/1 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510