บริษัท เซฟตี้ มาสเตอร์ จำกัด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรบหลักสูตร จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร และจป.เทคนิค เลขทะเบียนจป. 64-009

หลักสูตร ONLINE โปรโมชั่น เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565
จป.หัวหน้างาน 1,000 บาท

หลักสูตรวันที่จัดอบรมประเภทการจัดอบรม

อัตราค่าลงทะเบียน

(ไม่รวมvat 7%)

จป.หัวหน้างาน

25-26 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์1,000 บาท
จป.หัวหน้างาน29-30 เมษายน 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.หัวหน้างาน24-25 มิถุนายน 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.หัวหน้างาน19-20 สิงหาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.หัวหน้างาน21-22 ตุลาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.หัวหน้างาน16-17 ธันวาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท

จป.บริหาร

29-30 มีนาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร29-30 มิถุนายน 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร 29-30 กันยายน 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.บริหาร9-10 ธันวาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท
จป.เทคนิค20-22 มกราคม 2565ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค24-26 มีนาคม 2565ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค 26-28 พฤษภาคม 2565 ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค 28-30 กรกฎาคม 2565ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค 22-24 กันยายน 2565ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค24-26 พฤศจิกายน 2565ออนไลน์2,500 บาท
จป.เทคนิค22-24 ธันวาคม 2565ออนไลน์2,500 บาท
คปอ.18-19 กุมภาพันธ์ 2565ออนไลน์1,500 บาท
คปอ.22-23 เมษายน 2565 ออนไลน์1,500 บาท
คปอ.17-18 มิถุนายน 2565 ออนไลน์1,500 บาท
คปอ.30-31 สิงหาคม 2565 ออนไลน์1,500 บาท
คปอ.

14-15 ตุลาคม 2565

ออนไลน์1,500 บาท
คปอ.26-27 ธันวาคม 2565ออนไลน์1,500 บาท

ใบสมัครอบรม

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ 8.00-18.00 น. 
Tel : 081-588-8972, 086-757-4837
E-mail : knowledge-center@hotmail.com,          safetymaster2505@gmail.com, kaewlib2532@gmail.com
Line id : @safetymaster
Facebook : Safetymaster   

ที่อยู่

189/4 หมู่บ้านบดินทร 4 ถนนนิมิตใหม่ ซอยนิมิตใหม่ 9/1 แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร 10510