อบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

การทำ CPR สำหรับผู้ป่วยหมดสติ