หลักสูตร จป. เทคนิค

หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิค
(พิเศษ Inhouse Training 27,500 บาท)
Plublic Online ท่านละ 2,500 บาท เท่านั้น! (ไม่รวม Vat 7 %)
ใบสมัครอบรม Public Training
ใบสมัครอบรม Inhouse Training
รายละเอียดวิชา